Bezoek ons op facebook | De Vlinderboom
 
 
Header | De Vlinderboom
 
 

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de overheid in het leven geroepen raad om de inspraak van ouders en leerkrachten wettelijk te regelen. De bevoegdheden van de MR zijn onder meer het meedenken en meepraten over voorgenomen besluiten met betrekking tot de organisatie en communicatie, onderwijs en leerlingenzorg, personeelsbeleid, financieel beleid en beheer.

De leden van de MR zijn:

Jeroen van Eijk (oudergeleding)
Justin Vliegenthart (oudergeleding)
Renske Somerwil (personeelsgeleding)
Daniëlle Verstijnen (personeelsgeleding)

Vergaderdata:

aanvang 14.30 uur
aanvang 14.30 uur
aanvang 14.30 uur
aanvang 14.30 uur
aanvang 14.30 uur
aanvang 14.30 uur

Ervaren, ontdekken en onderzoeken