Groepen

De Vlinderboom is voor elk kind een veilige school met een duidelijke structuur. Er heerst een positief, pedagogisch en didactisch klimaat. Kinderen gaan hier met plezier naar school. Dit bevordert een positief zelfbeeld.