Waar werken we aan

Zelfstandigheid
Door het werken met een weektaak en hoekenwerk leren kinderen zelfstandig hun werk plannen en uitvoeren.

Creativiteit
In allerlei expressievormen stimuleren we de creatieve ontwikkeling.

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie is op de Vlinderboom het hart van het onderwijs. Kinderen ervaren, ontdekken en onderzoeken in samenhang de wereld om zich heen.

Hoge leerresultaten
De leerresultaten van leerlingen op de Vlinderboom zijn hoog. De leerkracht haalt er uit wat er in zit.