Bezoek ons op facebook | De Vlinderboom
 
 
Header | De Vlinderboom
 
 

Waar werken we aan

Zelfstandigheid

Door het werken met contractwerk en hoekenwerk leren kinderen zelfstandig hun werk plannen en uitvoeren.

Creativiteit

In allerlei expressievormen stimuleren we de creatieve ontwikkeling.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is op de Vlinderboom het hart van het onderwijs. Kinderen ervaren, ontdekken en onderzoeken in samenhang de wereld om zich heen.

Hoge leerresultaten

De leerresultaten van leerlingen op de Vlinderboom zijn hoog. De leerkracht haalt er uit wat er in zit.

Samen werken, samen leren