Bezoek ons op facebook | De Vlinderboom
 
 
Header | De Vlinderboom
 
 

Spelen, spreken, werken, vieren

Stamgroepleerkrachten zoeken naar mogelijkheden en interesses van het kind en hebben hoge verwachtingen. De leerkracht realiseert een positief pedagogisch- en didactisch klimaat. Daarnaast geven onze leerkrachten vorm aan de vier basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren.

Spreken

In een kringgesprek leren kinderen naar elkaar luisteren, zichzelf uiten en elkaar vragen stellen.

Spelen

Spelen is een manier om fantasie en emoties te uiten en om sociale vermogens te ontwikkelen. Op school maken wij onderscheid tussen vrij spel, geleid spel en begeleid spel.

Werken

Werk is het doelgericht bezig zijn met leeractiviteiten. We verdelen werk onder in instructietijd en zelfstandig werken.

Vieren

Door samen te vieren, wordt het kind zich ervan bewust dat het deel uitmaakt van de stamgroep en de hele school. Bij een viering ligt het accent op plezier, gemeenschappelijkheid en betrokkenheid bij wat de kinderen beleefd, geleerd en gemaakt hebben. Ouders zijn bij de vieringen van harte welkom. De data staan in de schoolkalender vermeld.