Bezoek ons op facebook | De Vlinderboom
Open dag op woensdagmorgen 19 februari 2020
 
 
Header | De Vlinderboom
 
 

Visies en merkwaarden

We gaan uit van verschillen

De Vlinderboom benadert verschillen tussen kinderen met een positieve insteek. We stemmen ons onderwijsaanbod af op de individuele leerling.

We werken ontwikkelingsgericht

Kinderen zijn van nature leergierig. Door een rijke en stimulerende leeromgeving en door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, bevorderen we leergedrag.

We leren met hart, hoofd en hand

De Vlinderboom is een school waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen op zowel emotioneel, sociaal, cognitief en creatief gebied. Door het aanbieden van coöperatieve werkvormen leren we kinderen samenwerken.

Ervaren, ontdekken en onderzoeken