MR

"Ervaren, ontdekken en onderzoeken"
De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de overheid in het leven geroepen raad om de inspraak van ouders en leerkrachten wettelijk te regelen. De bevoegdheden van de MR zijn onder meer het meedenken en meepraten over voorgenomen besluiten met betrekking tot de organisatie en communicatie, onderwijs en leerlingenzorg, personeelsbeleid, financieel beleid en beheer.

De leden van de MR zijn:

Shalika van Waes (oudergeleding)
Wouter Engelen (oudergeleding)
Hilde van Kempen (personeelsgeleding)
Melanie Porobic (personeelsgeleding)

Vergaderdata:

Maandag 14 sept. 2020 
Maandag 23 nov. 2020
Maandag 22 febr. 2021
Maandag 19 april 2021
Maandag 17 mei 2021
Maandag 12 juli 2021
aanvang 19.00 uur 
aanvang 19.00 uur 
aanvang 19.00 uur 
aanvang 19.00 uur 
aanvang 19.00 uur 
aanvang 19.00 uur