VOR

"Rijke stimulerende leeromgeving"
De VOR is een contactgroep die vanuit de oudergeleding meedenkt over en helpt met het organiseren van allerlei activiteiten. De vergaderdata van de VOR kunt u vinden op de ouderkalender.
Daarnaast beheert de VOR de ouderbijdragen en het overblijfgeld.

E-mail: vorvlinderboom@gmail.com