Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:
 
Groep 1 t/m 8 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 
08:30 - 14:30 uur 
Woensdag 08:30 - 12:15 uur

Groep 1/2 is na de kerstvakantie iedere vrijdag vrij.

We eten samen.

De Vlinderboom werkt met een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school om samen te eten. Alle groepen hebben een half uur middagpauze. 
Tijdens de lunch worden de kinderen begeleid door de stamgroepleider. Bij de middagpauze surveilleren ouders op de speelplaats.