Bezoek ons op facebook | De Vlinderboom
 
 
Header | De Vlinderboom
 
 

Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Groep 1 en 2
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 1x per 2 weken
 
08:30- 12:15 uur
13:00- 14:30 uur
Woensdag 08:30- 12:15 uur
 
Groep 3 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 
08:30- 12:15 uur
13:00- 14:30 uur
Woensdag 08:30- 12:15 uur

We eten samen.

De Vinderboom werkt met een continurooster. De groepen 1 en 2 hebben drie kwartier middagpauze. De groepen 3 t/m 8 een half uur. Alle kinderen blijven in de middagpauze op school. Tijdens de lunch worden de kinderen begeleid door een stamgroepleerkracht.