LEERLINGEN ERVAREN, ONTDEKKEN EN ONDERZOEKEN

Uitgaan van verschillen

OBS De Vlinderboom wil leerlingen graag een prettige schooltijd te bieden. Als openbare school zijn kinderen, ongeacht levensovertuiging, culturele- en sociale achtergrond, van harte welkom. Op school worden verschillen tussen kinderen op een positieve manier benaderd. Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de individuele leerling. Er wordt veel waarde gehecht aan een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt, waardoor een prettig leef- en leerklimaat ontstaat.

Ontwikkelingsgericht werken

Kinderen zijn van nature leergierig. Door een rijke en stimulerende leeromgeving aan te bieden wordt aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen en wordt het leergedrag bevorderd.

Werken met hart, hoofd en handen

Op OBS De Vlinderboom kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen, zowel op emotioneel, sociaal, cognitief en creatief gebied. Met als doel leerlingen zelfverzekerd te laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

KERNWAARDEN OBS DE VLINDERBOOM

De volgende vijf pijlers staan centraal:
  • Creatief

  • Eigenheid

  • Structuur

  • Betrokken

  • Samen

Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS De Vlinderboom en de inspectieverslagen. Ga naar website www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.