ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL

Schooltijden

Een vlotte binnenkomst van alle leerlingen zorgt ervoor dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Elke ochtend gaat de deur om 8.20 uur open, zodat ouders hun kind naar binnen kunnen brengen. Uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen verlaten alle ouders het schoolgebouw. Om 14.25 gaat de deur open voor de ouders die hun kind weer komen ophalen. Dit is ook een prima contactmoment om de stamgroepleerkracht eventuele vragen te stellen.
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 t/m 8 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur 08.30-12.15 uur 08.30-14.30 uur 08.30-14.30 uur