KINDEREN ERVAREN EEN INSPIRERENDE LEEROMGEVING

Leren van en met elkaar

Bij OBS De Vlinderboom zitten kinderen van verschillende leeftijden en met een verschillend ontwikkelingsniveau bij elkaar in één stamgroep. Het geeft leerlingen de gelegenheid om te helpen of geholpen te worden. Jenaplanonderwijs onderscheidt vier kenmerken in het leven van een kind: bewegen, ontdekken, sociaal gedrag en leergierigheid.

Leerlingen in stamgroepen helpen elkaar

In een stamgroep leren kinderen van en met elkaar. In elke stamgroep zitten leerlingen van verschillende leeftijden en een verschillend ontwikkelingsniveau bij elkaar. Zo bevorderen we de samenwerking tussen de kinderen: de oudere kinderen leren nieuwe vaardigheden aan de jongere kinderen, de kleintjes inspireren de grote leerlingen op hun beurt weer met hun verrassende vragen. Elkaar helpen is op onze school dan ook vanzelfsprekend.

Ontwikkeling in beeld

De ontwikkeling van de kinderen wordt weergegeven in de kindmap. Hierin houden leerlingen zelf bij welke doelen ze hebben gehaald en aan welke thema’s er is gewerkt. De stamgroepleerkrachten vullen dit twee keer per jaar aan met een verslag over de leerling. De kindmap gaat in januari en juni voor de ouders mee naar huis.

SPELEN, SPREKEN, WERKEN EN VIEREN

Oog voor elkaar

Binnen het Jenaplanonderwijs vormt samen het sleutelwoord. Stamgroepleerkrachten realiseren een positief pedagogisch- en didactisch klimaat en zoeken aansluiting bij mogelijkheden en interesses van de kinderen. OBS De Vlinderboom creëert met de stamgroepen een veilige leeromgeving waar we samen spelen, spreken, werken en vieren. Zo kunnen leerlingen zich maximaal ontwikkelen tot zelfverzekerde, gelukkige jongvolwassenen die oog hebben voor elkaar en hun omgeving.

Spel
Door te spelen leren kinderen hun fantasie en emoties te uiten en sociale vermogen te ontwikkelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrij spel, geleid spel en begeleid spel.

Gesprek
In een kringgesprek leren kinderen zich te uiten, naar anderen te luisteren, elkaar vragen te stellen en een mening te vormen of herzien.

Werk
Door te werken zijn kinderen doelgericht bezig met leeractiviteiten. Werk wordt onderverdeeld in instructietijd en zelfstandig werken.

Viering
Vieringen maken kinderen bewust dat ze deel uitmaken van de school. Het accent ligt op plezier en betrokkenheid bij wat kinderen hebben beleefd en geleerd hebben. Ouders zijn hierbij welkom.