EEN RIJKE STIMULERENDE LEEROMGEVING

Onderzoeksvaardigheid en burgerschap

Openbaar Jenaplanonderwijs is uitdagend en inspirerend! Dat is waar OBS De Vlinderboom voor staat. Thematisch onderwijs, ook wel stamgroepwerk genoemd, vormt het hart van het Jenaplanonderwijs. Hiermee willen we de kinderen goed voorbereiden op de vaardigheden die de hedendaagse en toekomstige maatschappij aan hen stelt. Denk hierbij aan o.a. kritisch en creatief denken, informatie verwerven en deze kritisch beschouwen, mediawijsheid, ICT-vaardigheden en sociale vaardigheden.

Leren vanuit betrokkenheid

De leeromgeving is betekenisvol ingericht, waarbij ruimte is voor eigen initiatief en inbreng van de kinderen. De leerkrachten proberen actief leren te stimuleren, zodat de kinderen een positief zelfbeeld krijgen en er gevoel van eigenwaarde aan kunnen ontlenen. De leerkracht daagt uit en stuurt aan op een brede ontwikkeling.

  • Doelen wereldoriëntatie;
  • Doelen culturele educatie;
  • Doelen taalonderdelen spreken en stellen;
  • Doelen begrijpend lezen.

Presentatie eindproduct

De leerlingen ontdekken alles over het thema, zoeken antwoorden op hun onderzoeksvragen en maken hier aantrekkelijke presentaties over. Met dit eindproduct passen kinderen alle kennis, die ze bij andere vakken hebben opgedaan, toe in hun onderzoek.