GEEF ZIEKTEMELDING TIJDIG DOOR

Afwezigheid van uw kind vóór 8.30 uur melden

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u om uw kind vóór 8.30 uur ziek te melden op school. Tijdens de schooluren is OBS De Vlinderboom verantwoordelijk voor de kinderen. Daarom is het noodzakelijk dat we weten waarom een leerling bijvoorbeeld niet op school is. Door de school tijdig op de hoogte te brengen voorkomt u ook ongerustheid bij de stamgroepleerkracht. Bel 0416 36 34 32 of maak gebruik van de Parro app om de afwezigheid van uw kind door te geven.