VEILIGHEID EN GEBORGENHEID VORMEN BELANGRIJKE BASIS

Goed onderwijs begint bij een veilig pedagogisch klimaat

Een absolute voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Op OBS De Vlinderboom ervaren leerlingen veiligheid en waardering. Dit doen we door de kinderen positief te benaderen, verwachtingen uit te spreken en samen afspraken te maken. Het zorgt ervoor dat leerlingen zich prettig voelen in de klas. Tenslotte verlangen kinderen allemaal naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Op school wordt gewerkt vanuit mogelijkheden en echte aandacht voor de kinderen.

Vertrouwen in elkaar

Belangrijk bij deze werkwijze is vertrouwen. Vertrouwen hebben in het kind, vertrouwen tussen de kinderen onderling, vertrouwen in elkaar als teamleden en als ouders. OBS De Vlinderboom betrekt de ouders hierbij. Het geeft kinderen een veilig gevoel als school en thuis op een lijn zitten. Onze leerlingen voelen zich vrij om zichzelf te zijn.