LUNCHEN DOEN WE GEZELLIG SAMEN

Alle leerlingen blijven over

Op OBS De Vlinderboom wordt een continurooster gehanteerd en zijn leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.30 t/m 14.30 uur op school. De groepen lunchen gezamenlijk om 12.00 uur onder begeleiding van de stamgroepleider. Na de lunch kunnen de kinderen, onder toezicht van vrijwilligers en/of ouders, een half uur buitenspelen.