ENTHOUSIASTE OUDERS MAKEN HET MOGELIJK

Activiteiten binnen de school

Een groep ouders in de VOR van OBS De Vlinderboom neemt, samen met de leerkrachten, de organisatie van verschillende activiteiten voor haar rekening. De VOR komt jaarlijks enkele keren bij elkaar: kijk voor data op de ouderkalender. Bij deze vergaderingen is ook altijd een afvaardiging van het team aanwezig. Ook wordt er tijdens deze vergaderingen ingegaan op zaken die leven bij de ouders. Elk jaar wordt een algemene oudervergadering georganiseerd, waarop de ouderraad verslag uitbrengt over de activiteiten van het afgelopen schooljaar.

Ouderbijdrage en overblijfgeld

Naast het organiseren van activiteiten, beheert de VOR ook de ouderbijdragen en het overblijfgeld voor de school. Mail bij vragen naar vorvlinderboom@gmail.com