Thematisch onderwijs

EEN RIJKE STIMULERENDE LEEROMGEVING Onderzoeksvaardigheid en burgerschap Openbaar Jenaplanonderwijs is uitdagend en inspirerend! Dat is waar OBS De Vlinderboom voor staat. Thematisch onderwijs, ook wel stamgroepwerk genoemd, vormt het hart van het Jenaplanonderwijs. Hiermee willen we de kinderen goed voorbereiden op de vaardigheden die de hedendaagse en toekomstige maatschappij aan hen stelt. Denk hierbij aan […]

Pedagogisch klimaat

VEILIGHEID EN GEBORGENHEID VORMEN BELANGRIJKE BASIS Goed onderwijs begint bij een veilig pedagogisch klimaat Een absolute voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Op OBS De Vlinderboom ervaren leerlingen veiligheid en waardering. Dit doen we door de kinderen positief te benaderen, verwachtingen uit te spreken en samen afspraken te […]

Team

DESKUNDIG EN ENTHOUSIAST TEAM Samen gaan wij er voor! Goed onderwijs vraagt een goed team. Net als met de kinderen, gaan we als hecht team op een positieve en respectvolle manier met elkaar om, waarbij we elkaar zoveel mogelijk ondersteunen. Wij werken continu aan de bevordering van onze deskundigheid, waarbij samen leren en werken voorop […]

Visie en missie

LEERLINGEN ERVAREN, ONTDEKKEN EN ONDERZOEKEN Uitgaan van verschillen OBS De Vlinderboom wil leerlingen graag een prettige schooltijd te bieden. Als openbare school zijn kinderen, ongeacht levensovertuiging, culturele- en sociale achtergrond, van harte welkom. Op school worden verschillen tussen kinderen op een positieve manier benaderd. Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de individuele leerling. Er wordt veel […]

Jenaplanonderwijs

KINDEREN ERVAREN EEN INSPIRERENDE LEEROMGEVING Leren van en met elkaar Bij OBS De Vlinderboom zitten kinderen van verschillende leeftijden en met een verschillend ontwikkelingsniveau bij elkaar in één stamgroep. Het geeft leerlingen de gelegenheid om te helpen of geholpen te worden. Jenaplanonderwijs onderscheidt vier kenmerken in het leven van een kind: bewegen, ontdekken, sociaal gedrag […]